Privacybeleid

Last Updated: 05/24/2018

BEREIK EN DOEL

Bombardier Recreational Products Inc. is samen met haar gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen ("BRP", "wij", "ons", "onze") een wereldleider op het gebied van powersport voertuigen en aandrijfsystemen.

Wij streven naar het beschermen van uw privacy en ondersteunen een algemeen beleid van transparantie over het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van uw persoonlijke informatie (zoals hieronder gedefinieerd). Deze privacyverklaring is van toepassing op informatie - met inbegrip van persoonlijke informatie - die door BRP over u is verzameld. Het doel van deze privacyverklaring is u te informeren over de procedures van BRP met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van persoonlijke informatie die door u kan worden verstrekt door toegang tot of gebruik van onze websites of diensten en gerelateerde producten of die op een andere wijze door ons kan worden verzameld.

In deze privacyverklaring wordt tevens uitgelegd hoe u contact met ons kunt opnemen als u vragen heeft over, een wijziging wilt doorvoeren aan en gegevens wilt verwijderen uit de persoonlijke informatie die BRP wellicht over u heeft. Wij raden ten strengste aan dat u de tijd neemt deze privacyverklaring door te lezen en deze bewaart voor toekomstige referentie.

PERSOONLIJKE INFORMATIE

Ten behoeve van deze privacyverklaring betekent “Persoonlijke informatie” informatie over een identificeerbare persoon.

WELKE PERSOONLIJKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ? 

Informatie verstrekt aan ons door gegevenssubjecten

Wij verzamelen informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt, zoals uw naam, communicatietaal, telefoonnummer, adres en e-mailadres; bijvoorbeeld wanneer u meer wilt weten over producten en diensten van BRP of wanneer u contact opneemt met onze consumentenservice voor assistentie bij uw producten van BRP of voor naverkoopdiensten.

Automatisch verzamelde informatie

Wij verzamelen automatisch informatie over u, door gebruik te maken van cookies en vergelijkbare technologieën wanneer u gebruik maakt van, toegang heeft tot of contact met ons heeft via onze websites. Wij kunnen bijvoorbeeld informatie verzamelen over het type apparaat dat u gebruikt voor toegang tot onze websites, het besturingssysteem en de versie, uw IP-adres, uw algemene geografische locatie zoals aangegeven door uw IP-adres, uw browsertype, de webpagina's die u bekijkt op onze websites en of u al dan niet en hoe de beschikbare content op onze websites bekijkt.

Verzamelde informatie van andere bronnen

Wij kunnen informatie over u ontvangen, zoals demografische informatie, van andere bronnen, met inbegrip van derden, zoals dealernetwerkpartners en partners waarmee wij co-branding diensten aanbieden of gezamenlijke marketingactiviteiten ontplooien. Wij kunnen tevens informatie over u ontvangen van sociale media platforms zoals Facebook en Twitter (bijvoorbeeld wanneer u interactie met ons heeft via deze platforms). Wij beschermen gegevens verkregen van derden op basis van de procedures beschreven in deze privacyverklaring en wij passen tevens aanvullende beperkingen toe opgelegd door de gegevensbron.

Informatie verzameld via klantinteracties met BRP

Wij hebben verschillende momenten gemarkeerd wanneer BRP mogelijk persoonlijke informatie van klanten kan hebben verzameld. De klantinteracties met BRP worden onderverdeeld in de volgende segmenten:

Leren over BRP

Wanneer u meer informatie over BRP verzamelt, bezoekt u virtueel of fysiek een site die wij vertegenwoordigen. Voorbeelden zijn onder andere browsen op onze website, opbellen van onze in-house verkoopvertegenwoordigers, fysiek bezoeken van een BRP-dealer of -distributeur, abonneren op nieuwsbrieven van BRP, deelnemen aan door BRP gesponsorde wedstrijden en loterijen of bijwonen van door BRP gesponsorde evenementen. Om meer te leren over producten van BRP kunt u vrijwillig persoonlijke informatie verstrekken, zoals uw naam, adres en e-mailadres tijdens deze interacties. Wij kunnen tevens online informatie over u verzamelen via cookies of vergelijkbare technologieën wanneer u onze websites bezoekt. Wij gebruiken deze informatie om nieuws te delen over evenementen en producten aangeboden door BRP. Bovendien helpt het IP-adres ons bij het begrijpen van de geografische informatie over de bezoekers van onze websites, zodat wij onze websites voor iedereen kunnen verbeteren. Het is ons rechtmatig belang uw persoonlijke gegevens te verwerken voor deze doeleinden.

Aanschaffen van BRP-producten

Nadat u heeft besloten een BRP-product aan te schaffen, bieden wij een manier voor klanten aan om direct bij ons te kopen op onze websites of bij een BRP-dealer of -distributeur. Wanneer u producten van ons koopt, wordt gevraagd of u informatie wilt verstrekken, zodat wij uw aankoop kunnen voltooien. Wij gebruiken deze informatie om uw transactie te voltooien, uw aankoop met u op te volgen, u te helpen bij eventuele leveringskwesties, te assisteren met retouren, naverkoopdiensten aan te bieden en te helpen bij andere kwesties gerelateerd aan de aankoop van uw BRP-producten. Het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor dit doeleinde is nodig voor de prestaties van de overeenkomst die wij met u hebben. Houd er rekening mee dat wij geen betalings- of credit card informatie bewaren. Wij gebruiken betalingsinformatie alleen in combinatie met de aankoop van BRP-producten.

Registreren van uw BRP-producten

Als onderdeel van het registreren van uw BRP-product voor eigenaarschap, terugroeping en garantie verzamelt BRP informatie zoals naam, adres en e-mailadres. Het is verplicht deze informatie te verstrekken voor de registratie van uw BRP-product. Wij verzamelen deze informatie voor het vaststellen van de eigenaarschap van afzonderlijke BRP-producten, het uitvoeren van terugroepingen en het aanbieden van garantie en naverkoopdiensten. Het is ons rechtmatig belang en in uw vitale belang voor wat betreft terugroepingen uw persoonlijke gegevens te verwerken voor deze doeleinden.

Krijgen van hulp van BRP

Wanneer u de beslissing neemt om contact op te nemen met onze consumentenservice voor assistentie bij uw BRP-producten, kunnen wij bepaalde gegevens van u of uw BRP-producten verzamelen om u de best mogelijke service te kunnen bieden. Wij verzamelen deze informatie om u de best mogelijke en meest efficiënte klantondersteuning te geven.

HOE GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE?

BRP gebruikt de gegevens die worden verzameld om u de beschikbare BRP-producten en -diensten te leveren, waaronder het gebruik van gegevens ter verbetering en personalisering van uw ervaringen. Wij gebruiken de gegevens tevens om met u te communiceren, bijvoorbeeld om u te informeren over uw account, beschikbare nieuwe BRP-producten of -diensten en veiligheidsupdates of andere soorten updates. BRP gebruikt de gegevens voor de volgende doeleinden:

Klantondersteuning

Wij gebruiken gegevens om te reageren op vragen van klanten, diagnosticeren van productproblemen, repareren van BRP-producten van de klant en het aanbieden van andere klantenservice en ondersteunende diensten.

Productverbetering

Wij gebruiken voortdurend gegevens voor onderzoeksdoeleinden en voor het ontwikkelen en verbeteren van onze BRP-producten en -diensten, waaronder het behouden en verbeteren van de prestaties van onze BRP-producten en -diensten en het ontwikkelen en toevoegen van nieuwe functies of mogelijkheden.

Beveiliging, veiligheid en oplossen van geschillen

Wij gebruiken gegevens voor de bescherming van de beveiliging en de veiligheid van onze BRP-producten en onze klanten, het opsporen en voorkomen van diefstal, het oplossen van geschillen en het naleven van onze overeenkomsten.

Bedrijfsactiviteiten

Wij gebruiken gegevens voor het ontwikkelen van een gecombineerde analyse en bedrijfsintelligentie, zodat wij kunnen handelen op basis van, beschermen van, weloverwogen beslissingen kunnen nemen over en kunnen rapporteren over de prestaties van onze bedrijfsactiviteiten.

Communicatie, personalisatie, marketing en reclame

Wij gebruiken de verzamelde gegevens om met u te communiceren en onze communicatie te personaliseren. Wij kunnen bijvoorbeeld contact met u opnemen via e-mail of andere vormen van elektronische communicatie om u te informeren over nieuwe BRP-producten of -diensten, u gepersonaliseerde service aan te bieden, u op de hoogte te stellen van een ondersteuningskwestie of u uit te nodigen deel te nemen aan een onderzoek. Wij gebruiken tevens cookies en vergelijkbare technologieën om de meest relevante BRP-reclames aan u te bieden.

Verkoop en naverkoop

Voertuigverkoop en naverkoopdiensten gebruiken uw gegevens voor het verwerken van uw verkoop en het configureren en onderhouden van uw BRP-voertuig. BRP verkrijgt uw contactgegevens, voertuigconfiguratiegegevens en uw verkoop- en service-informatie wanneer u een voertuig aankoopt, onderhoudt of repareert als onderdeel van de verkoop of service en gebruikt deze gegevens voor het aanbieden van de gewenste diensten en het informeren over kwesties met betrekking tot uw voertuig. Deze informatie is toegankelijk voor BRP voor het diagnosticeren van technische of overige kwesties met betrekking tot het aanbieden van deze diensten.

De bovengenoemde controllers ontvangen wellicht tevens beperkte voertuiglocatie-informatie tijdens de reparatieprocedure (deze informatie wordt gebruikt in overeenstemming met geldende wetten en regelgevingen).

Voor de hierboven genoemde doeleinden kan BRP deze gegevens overdragen aan erkende dealers en distributeurs en andere gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen van BRP. Het kan hierbij gaan om gegevens die u heeft verstrekt aan deze bedrijven of om gegevens die zijn gegenereerd door uw gebruik van BRP-producten (bijvoorbeeld contactgegevens, voorkeuren, klantgeschiedenis, voertuiggegevens, app-gebruik en online-gedrag).

HOE DELEN WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE?

Door BRP verzamelde persoonlijke informatie kan worden overgebracht naar een beperkt aantal derden. In dit geval wordt uw persoonlijke informatie gedeeld met deze vertegenwoordigers of opdrachtnemers, maar alleen met het doel diensten uit te voeren namens en met instructies van BRP en in overeenstemming met deze privacyverklaring.

De informatie wordt gedeeld op een veilige wijze met behulp van een consistent beveiligingsprotocol tussen BRP en derden. Wanneer BRP de informatie met andere partijen deelt, zorgen wij dat alleen uw persoonlijke gegevens worden gebruikt voor de geldende garanties van het doel, zodat deze overeenkomst niet kan worden misbruikt.

De soorten derden met uitzondering van de reeds genoemde BRP-ondernemingen zijn:

  • Geselecteerde marketingbureaus met inbegrip van call centers die marketingcampagnes uitvoeren namens BRP;
  • Door BRP erkende dealerbedrijven en distributeurs en
  • Drukkerijen.

Bij het delen van gegevens met derden kan uw persoonlijke informatie worden overgebracht naar landen waar gegevensbeschermingswetten een lagere beschermingsstandaard voor uw persoonlijke informatie kunnen bieden dan uw eigen land. Wij nemen het beschermen van uw persoonlijke informatie zeer serieus en hebben adequate mechanismen ontwikkeld ter bescherming van deze informatie tijdens internationale overdracht. Wij zullen uw persoonlijke informatie overdragen in overeenstemming met geldende gegevensbeschermingswetten en zullen geschikte garanties implementeren om te zorgen dat uw persoonlijke informatie adequaat wordt beveiligd door derden die toegang hebben tot uw informatie.

BRP kan tevens persoonlijke informatie vrijgeven en/of overdragen aan derden in het geval van een voorgestelde of daadwerkelijke aankoop, verkoop (met inbegrip van faillissement, realisatie, executie of inbeslagname), lease, fusie, samenvoeging of elk ander soort overname, verkoop, overdracht, doorgifte of financiering van alle of een deel van BRP of alle bedrijfsactiviteiten, activa of aandelen van BRP of een afdeling daarvan, zodat u dezelfde producten en diensten blijft ontvangen van derden.

RECHTSGRONDEN VAN BRP VOOR HET VERWERKEN VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE

BRP gebruikt uw hierboven beschreven informatie zoals toegestaan door de verschillende privacywetten in de landen waarin wij werkzaam zijn. BRP volgt als zodanig de strengere wetten om ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan de verschillende globale standaarden. BRP respecteert daarom de volgende principes:

  • wanneer BRP uw goedkeuring heeft verkregen;
  • indien nodig bij de prestaties van een contract;
  • wanneer BRP een wettelijke verplichting heeft;
  • wanneer er vitaal belang voor een gegevenssubject is;
  • wanneer een taak wordt uitgevoerd in het publieke belang, en
  • wanneer er een wettelijk belang aanwezig is.

BRP behoudt het recht voor persoonlijke informatie vrij te geven aan derden wanneer een wet, regelgeving, huiszoekingsbevel, dagvaarding of gerechterlijk bevel dit bij wet van ons vraagt of er toestemming voor geeft.

HOE LANG BEWAREN WIJ UW INFORMATIE?

Uw informatie wordt zo lang als nodig bewaard voor het doel waarvoor de informatie is verkregen en voor andere toegestane aangrenzende doelen. In het geval dat informatie wordt gebruikt voor verschillende doelen, wordt deze bewaard tot het doel met de laatste periode is verlopen; tenzij het gebruik van de informatie voor het doel met een kortere periode wordt stop gezet nadat de periode is verlopen.

Uw informatie wordt op een veilige wijze bewaard en toegang is strikt beperkt tot personen die de informatie moeten gebruiken voor het relevante doel.

Onze bewaartermijnen zijn gebaseerd op bedrijfsbehoeften en uw informatie die niet langer nodig is, wordt veilig en onomkeerbaar geanonimiseerd of vernietigd.

U behoudt het recht toestemming op elk willekeurig moment te stoppen.

COOKIES

BRP maakt gebruik van cookies voor het beheren van onze websites en e-mailprogramma's. Wij maken geen gebruik van cookies voor het verzamelen of bewaren van persoonlijke informatie. Een cookie is een klein bestand dat op uw computer wordt geplaatst bij bezoek aan een website. Cookies worden gebruikt voor het bewaren van niet-persoonlijke informatie voor het beheren van uw website-ervaring, zoals het type webbrowser. Een cookie kan tevens voorkeursinformatie bewaren voor het aanpassen van uw website-ervaring. Bij de meeste webbrowsers kunt u cookies beheren via de instellingsvoorkeuren.

Cookies helpen ons begrijpen hoe klanten onze websites en e-mails gebruiken, zodat wij in de toekomst betere diensten kunnen ontwikkelen.

HOE BESCHERMEN WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE?

BRP onderneemt pogingen die commercieel redelijk zijn om te zorgen dat bij u verzamelde persoonlijke informatie wordt beschermd tegen verlies en ongeoorloofde toegang. Deze bescherming geldt met betrekking tot informatie opgeslagen in elektronisch formaat en op papier. Toegang tot uw persoonlijke informatie is beperkt tot personen die een bedrijfsbehoefte hebben die consistent is met de reden waarom de informatie is verstrekt. Bovendien gebruikt BRP algemeen geaccepteerde informatiebeveiligingstechnieken zoals firewalls en toegangsbeheerprocedures ter bescherming van persoonlijke informatie tegen verlies en ongeoorloofde toegang.

Overdracht van persoonlijke gegevens

Voor sommige wettige zakelijke doeleinden kan het nodig zijn dat BRP persoonlijke gegevens met betrekking tot BRP-werknemers, haar klanten of partners overdraagt aan derden. Als dit niet conform blijkt te zijn met een wettelijke verplichting, moet elke keer worden gecontroleerd of een belangenconflict aanwezig is met betrekking tot het gegevenssubject dat bescherming verdient. Bij het overdragen van persoonlijke gegevens naar derden moet worden voldaan aan de voorwaarden die zijn gesteld onder Verwerken van persoonlijke gegevens. Als de ontvanger zich bevindt in een gastland dat verschilt van het originele land, dan moeten de geldende wetten in het gastland een adequaat niveau van persoonlijke gegevensbescherming garanderen die overeenkomt met deze verklaring. Dit is niet van toepassing wanneer de gegevensoverdracht wordt uitgevoerd conform een wettelijke verplichting. In ieder geval moet voor de gegevensoverdracht de ontvanger worden beperkt - onder een gegevensverwerkingsovereenkomst - tot het alleengebruik van de gegevens voor het specifieke doel. Persoonlijke gegevens moeten worden overgedragen naar overheidsinstanties of -organen voor zo ver dit is toegestaan conform geldende gegevensbeschermingswetten. Wanneer persoonlijke gegevens worden overgedragen naar BRP door derden, moet worden gezorgd dat de persoonlijke gegevens wettelijk is verzameld in overeenstemming met gegevensbeschermingswetten en dat het gebruik bedoeld voor dergelijke verwerking van persoonlijke gegevens is beperkt.

Internationale overdracht van persoonlijke gegevens

Voor persoonlijke gegevens van Europese burgers worden overdrachten van persoonlijke gegevens buiten de Europese Unie nauwkeurig bekeken voordat de overdracht plaatsvindt; dit om te waarborgen dat overdrachten binnen de limieten vallen die zijn opgelegd door het GDPR. Dit hangt deels af van de beoordeling van de Europese Commissie voor wat betreft de adequaatheid van de garanties voor persoonlijke gegevens die van toepassing zijn in het ontvangende land (dit kan na verloop van tijd veranderen).

LINKS NAAR SITES VAN DERDEN

Deze website heeft wellicht links naar andere websites van derden. U dient er rekening mee te houden dat beheerders van gekoppelde websites tevens uw persoonlijke gegevens kunnen verzamelen (met inbegrip van informatie die is gegenereerd via het gebruik van cookies) wanneer u via een link op deze websites komt. BRP is niet verantwoordelijk voor de manier waarop dergelijke derden uw persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt of vrijgeeft; het is dus van belang dat u zichzelf bekend maakt met hun privacyverklaringen alvorens uw persoonlijke infomatie te verstrekken.

DE PRIVACY VAN KINDEREN BESCHERMEN

De websites van BRP zijn niet gericht op of bedoeld voor gebruik door kinderen. Wij verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 16 jaar. Kinderen jonger dan 16 jaar mogen geen persoonlijk identificeerbare informatie registreren bij of verstrekken aan BRP zonder toestemming van een ouder of een wettelijke voogd.

WIJZIGINGEN AAN DEZE PRIVACYVERKLARING

BRP behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring zonder kennisgeving op elke willekeurig tijdstip aan te passen. De privacyverklaring die op elk willekeurig tijdstip via deze website bekend wordt gemaakt wordt gezien als de privacyverklaring die op dat moment van kracht is.

UW RECHTEN OVER UW INFORMATIE

Mits de juiste identificatie is geleverd door BRP:

Kunt u BRP vragen welke persoonlijke informatie wij over u hebben en u kunt ons vragen deze te corrigeren indien deze onnauwkeurig is.

Kunt u vragen deze informatie te verwijderen en kunt u vragen een kopie van deze informatie aan u te verstrekken.

Kunt u ons vragen het gebruik van uw persoonlijke informatie te stoppen – de meest eenvoudige manier is het intrekken van uw toestemming, wat u op elk willekeurig tijdstip kunt doen door te klikken op de link voor afmelden aan het einde van een nieuwsbrief of door te e-mailen, te schrijven of te bellen met behulp van de onderstaande contactgegevens.

U kunt ons helpen de nauwkeurigheid van uw persoonlijke gegevens te behouden door ons op de hoogte te stellen van wijzigingen in deze informatie. U kunt als volgt contact met ons opnemen wanneer u vragen heeft over de privacyverklaring van BRP of wanneer u een klacht heeft over ons gebruik van uw persoonlijke informatie:

E-MAIL: privacyofficer@brp.com

PER POST: Bombardier Recreational Products Inc.
Ter attentie van: Legal Services
726, St-Joseph Street
Valcourt, Quebec
J0E 2L0
Canada

Wij zijn toegewijd om met u mee te werken voor het verkrijgen van een eerlijke oplossing bij een klacht of een kwestie die u wellicht heeft over het gebruik van uw persoonlijke informatie. Mocht u echter in de overtuiging zijn dat wij u niet hebben kunnen helpen bij uw klacht of kwestie, dan heeft u wellicht het recht een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (als deze in uw land bestaat) of de toezichthoudende autoriteit in uw land.

© BRP 2003 - 2024